ARDO S.A. w likwidacji

Kapitał zakładowy: 817 874,60 zł
Kapitał wpłacony: 817 874,60 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000217764
NIP 527-02-06-731 | REGON 012602327 | BDO 000193740

 

ul. Żupnicza 17

03-821 Warszawa

Polska

 
Adres email:
 
Telefon