ARDO

Polityka prywatności

ARDO S.A. zapewnia poufność danych swoich klientów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Stosowane przez nas procedury gwarantują ochronę danych handlowych i danych osobowych zarówno osób z nami współpracujących, jak i konsumentów.


ARDO S.A. może prosić użytkownika o podanie niektórych danych, takich jak adres e-mail, imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania itp. w celach prowadzenia statystyki marketingowej.

Możemy również zaproponować użytkownikowi przysyłanie mu naszych reklam, folderów itp., za jego uprzednią zgodą, która może być wyrażona drogą elektroniczną. 

Nie prowadzimy żadnych usług reklamowych dla innych podmiotów i nie przekazujemy innym podmiotom naszych zbiorów danych ani ich fragmentów. Dane możemy udostępnić wyłącznie kontrolowanym przez nas spółkom i tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań statystyki marketingowej dotyczącej oferowanych przez nas produktów.


Każdy użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w celach statystyki marketingowej lub przesyłania mu reklam, folderów itp., może bez ograniczenia jakimkolwiek terminem zażądać zaprzestania przesyłania mu reklam, folderów itp., czy tez zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych.

Ma także nieograniczone prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych.


Podczas wyświetlania naszych reklam na stronie www oraz innej działalności marketingowej, możemy używać plików cookie, które użytkownik może akceptować lub odrzucić, w zależności od ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdym czasie usunąć pliki cookie, jeżeli zostały one automatycznie zaakceptowane przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie nie mogą być używane do otwierania programów ani do przesyłania wirusów.

Możemy używać też innych technologii, wraz z postępującym rozwojem technologicznym w informatyce. 

Kontrolujemy nasze wiadomości e-mail i nie przesyłamy niezamówionych informacji handlowych (SPAM).

 
tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu * tworzymy z doskonałą precyzją * wspólnie dbamy o środowisko naturalne * ekologiczne rozwiązania w Twoim domu *